Tính toán lượng sơn

Chú ý: Sử dụng dấu "." để phân biệt hàng thập phân
Vui lòng nhập đúng định dạng

Diện tích các bức tường

Xóa
Xóa
Xóa
0

Trần nhà (Nếu có)

*Diện tích trần nhà tương đương diện tích sàn

0
0
0

Trừ diện tích không sơn (Cửa sổ, cửa chính...)

Diện tích không sơn phải nhỏ hơn diện tích các bức tường
Xóa
Xóa
Xóa
0
Tường cần sơn
 • Diện tích
  0 m2
 • Lượng sơn lót (Áp dụng cho 1 lớp)
  0 lít
 • Lượng sơn phủ (Áp dụng cho 2 lớp)
  0 lít
Trần cần sơn
 • Diện tích
  0 m2
 • Lượng sơn lót (Áp dụng cho 1 lớp)
  0 lít
 • Lượng sơn phủ (Áp dụng cho 2 lớp)
  0 lít
LƯU Ý: Lượng sơn chỉ mang tính chất tham khảo. Lượng sơn chính xác thay đổi theo nhiều yếu tố bao gồm cả phương pháp thi công. Để tính toán lượng sơn chính xác, vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để được hỗ trợ.