• Công ty cổ phần Delta house

    khu dân cư nam đường trần phú - phường ba đình , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

    0986500013
  • Công ty cổ phần Delta House

    Số 25 Đường Trần Phú, Phường Ba Đình , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

    0896500013