• Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Cường

    Khu thương mại Kỳ Lý, Xã Tam Đàn , Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

    0913406737
  • Công Ty TNHH Sơn Sang Phát

    Thôn khánh an , xã tam dân , Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

    0905657181