ĐẠI LÝ NGUYỄN VĂN THẮNG

QL1A XÃ ĐỒNG TÂN, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN