TIẾN THÀNH (HKD ĐẶNG VIỆT HÙNG)

TỔ 2, P.NGỌC XUÂN, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

ĐẠI LÝ SƠN VIỆT KIỀU

NGÃ TƯ CAO BÌNH, XÃ HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

HOÀN NHUNG

DỐC SẦM LINH, TỔ 1, P.SÔNG HIẾN, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

HỮU OANH

SỐ 19 TỔ 22, P.SÔNG BẰNG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG