• NGUYỄN THANH NHÌN

    SỐ 27, ẤP CÂY QUÉO, XÃ THẠNH BÌNH , Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

  • VLXD PHÚ THẠNH

    SỐ 265, TỔ 11, ẤP XẺO LÙNG, XÃ HÒA THUẬN , Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang