< Trở về

GẮN KẾT

Cùng Nhau Tốt Đẹp Hơn

Màu sắc chủ đạo

Dried Palm

BGG 1721T
HEX: #D4CE84

GẮN KẾT

Thời gian vui vẻ…

Ở GẮN KẾT, chúng tôi tập trung vào cách sử dụng màu sắc để tạo ra không gian xã hội vui tươi và hài hòa. Điều quan trọng là sự cân bằng giữa màu sắc tự nhiên dễ chịu, tông màu trung tính tươi vui và màu nhấn tiếp thêm sinh lực. Đây là những màu sắc khiến chúng ta mỉm cười, bắt đầu cuộc trò chuyện và đưa chúng ta trở về với nhau một lần nữa.

GẮN KẾT chính bản thân chúng ta

Dried Palm

BGG 1721T

Cream

T181

Picket Fences

BGG 1712P

Old Photo

N 3201P

Zinnia Scent

R 1284P

Blue Star

PB 2819T

Green Gable

BGG 1813A

Watermelon Lolly

R 2369A

Soulmate

PB 1447P

Không gian Gắn kết chúng ta với nhau

RESET - KHỞI ĐẦU MỚI - thiết lập các sắc thái để chúng ta chọn bảng màu phù hợp với tâm trạng và góc nhìn của chúng ta về thế giới.

Tải Ngay Xem Ngay

Khám phá nguồn cảm hứng từ bảng màu RESET - KHỞI ĐẦU MỚI