"CHÚNG TA HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI VỚI TINH THẦN LẠC QUAN VÀ HỨA HẸN VỀ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

ĐÃ ĐẾN LÚC ĐÓN...

KHỞI ĐẦU MỚI

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CHO XU HƯỚNG MÀU SẮC 2022-23 LÀ:

Khám phá ngôi nhà tràn đầy sức sống hòa hợp với thiên nhiên

Khám phá không gian giúp cân bằng tổng thể trong mỗi chúng ta

Khám phá cách màu sắc tạo ra không gian mang chúng ta đến với nhau

Mang một chút chánh niệm vào thế giới suy tư của bạn

Khám phá sức mạnh của màu sắc giúp biến đổi không gian sống của bạn

Woven Straw

N 3242P

PHỤC HỒI

Woven Straw

N 3242P

HỒI SINH

Dried Palm

BGG 1721T

GẮN KẾT

Vintage Vase

R 2386P

PHỤC HỒI

Capitol’s Gold

YO 1169D

SUY NGẪM

Green Gable

BGG 1813A

GẮN KẾT

Dark Green

AC 2119A

HỒI SINH

Dried Palm

BGG 1721T

GẮN KẾT

Woven Straw

N 3242P

PHỤC HỒI

Vintage Vase

R 2386P

PHỤC HỒI

Capitol’s Gold

YO 1169D

SUY NGẪM

Green Gable

BGG 1813A

GẮN KẾT

Từ bên trong, chúng ta coi trọng thiên nhiên và sức khỏe thể chất cũng như tinh thần thông qua việc sử dụng màu sắc. Màu sắc truyền cảm hứng cho chúng ta để có được sự quan tâm và sự chân thành trong việc xây dựng các mối liên hệ có ý nghĩa.

RESET - KHỞI ĐẦU MỚI - thiết lập các sắc thái để chúng ta chọn bảng màu phù hợp với tâm trạng và góc nhìn của chúng ta về thế giới.

Tải Ngay Xem Ngay

Khám phá nguồn cảm hứng từ bảng màu RESET - KHỞI ĐẦU MỚI