• CÔNG TY CPTM & SX CHƯƠNG DƯƠNG

    60 Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn , Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

    0913264498
  • CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHÁT

    667 NGUYỄN VĂN LINH - P.VĨNH NIỆM , Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

    0904331233